Ceník autoškoly Křivánková

Sk. B - Standartní výcvik

Standartní výcvik trvá zákonných 28 vyučovacích hodin praktické výuky (45 minut). Lekce probíhají po individuální domluvě. 

19.500 Kč

Sk. B - Automat

Po složení zkoušky získá uchazeč Řidičské oprávnění B-78 Opravňujicí k řízení motorových vozidel s automatickou převodovkou. Pro řízení vozidel s manuální převodovkou je nutné rozšíření.

19.500 Kč

Sk. B - Expresní výcvik

Výuka probíhá v maximální možné hodinové dotaci. Předpokládaná délka kurzu je 20 dní.

25.500 Kč

Sk. B - Driving lessons in english

We provide individual lessons in english (B2). Und wir kann Deutsch scprechen, aber nur (A2).

25.500 Kč

Školení začínajicích řidičů

Povinné školení při překročení 6ti bodů v rámzi "zkušebního období" po získání řidičského oprávnění. Výuka kombinuje praktickou a teoretickou část.

6500 Kč

Škola parkování

Mimo náš základní kurz pro získání řidičského oprávnění nabízíme kurz bezpečného parkování. Více informací najdete v záložce "Služby".

5.000 Kč

Škola bezpečné jízdy v zimním období

Víkendové kurzy dle dohody a za příznivých teplotních podmínek. Více informací najdete v záložce "Služby".

1.000 Kč

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy nabízíme v různém rozsahu dle domluvy. Cena za jednu vyučovací hodinu (45 min.)

700 Kč

Poplatky Magistrátu města Liberec

Nad rámec úplaty je nutné před závěrečnými zkouškami zaplatit přímo na pokladně MML

700 Kč